یادداشت | ۲۵ اسفند، ۱۳۹۷

به موجب دستورالعمل صادره رئیس وقت قوه قضایه به تاریخ 97/11/29 آیین نامه اجرایی درخصوص ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور وضع گردید که از جهات مختلف ناقض اصول اساسی حقوقی و قوانین بود.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.