دادسرای انتظامی:

دادستان: آقای رحمت اله عالمی
معاون اول دادستان: آقای امید شاکری
معاون دادستان در اجرای احکام: آقای مرتضی بائی
دادیاران/ خانم ها و آقایان: اسحق گل، جمشید بهلکه، سیدجواد مداحی، بیتا هاشمی راد، امین مروی، جواد تجری، محمد نظری، طغان دردی کوسه غراوی، سیف الدین سلطانی یلمه، مسلم باقری، هادی رافضی، جابر اکبری، پرهام ذوالفقاری، سیده مهناز میرکریمی ، محبوبه رجبلو

دادگاه انتظامی:

شعبه اول دادگاه انتظامی:
خانم ها و آقایان: دکتر حمیدرضا اسمعیلی (رییس)، ارازمحمد نهاد و محمد ترخوانه (دادرسان اصلی)، ابوالحسن صفوی و دکتر نصیبه ابراهیمی (دادرسان علی البدل)

شعبه دوم دادگاه انتظامی:
آقایان: سید علی اکبر حسینی (رییس)، ابوطالب آقائی کناری و ابراهیم شاهرخ آبادی (دادرسان اصلی)، احمدعلی عالی و امید کفاش (دادرسان علی البدل)

شعبه سوم دادگاه انتظامی:
خانم ها و آقایان: دکتر محمد غلامعلی زاده کجو (رییس)، حسن فرزانگان و سیدمهدی حسینی (دادرسان اصلی)، احمد قربانی و زری سجودی کلاکی (دادرسان علی البدل)


کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.