1. معصومه عابدی/ به موجب دادنامه ۰۱۱۱۰۰۲۳۲۹-۱۴۰۱/۱۲/۰۲ شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز، خانم معصومه عابدی (عضو کانون وکلای دادگستری گلستان) به محکومیت انتظامی درجه ۳ محکوم گردیدند.
  2. رسول گلدیخانی/ به موجب دادنامه ۴۰۱/۱۲ -۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری گلستان، آقای رسول گلدیخانی (عضو کانون وکلای دادگستری گلستان) به محکومیت انتظامی درجه ۳ محکوم گردیدند.
  3. مرتضی ملکان/ به موجب دادنامه ۴۰۱/۱۵ -۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری گلستان، آقای مرتضی ملکان (عضو کانون وکلای دادگستری گلستان) به محکومیت انتظامی درجه ۳ محکوم گردیدند.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.