۰۶ مرداد، ۱۴۰۰ ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون وکلا و صندوق حمایت "به صورت الکترونیکی" در کانون وکلای دادگستری گلستان فراهم شد. (بیشتر...)

اخبار کانون | ۲۲ تیر، ۱۴۰۰

انتخابات هشتمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ از ساعت ۸ الی ۱۵ در محل کانون (واقع در: گرگان. خیابان شهید بهشتی. بهشت ۱۲ نبش کوچه چهارم) برگزار می شود.

آرای وحدت رویه | ۰۵ تیر، ۱۴۰۰

مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵، و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود.

اخبار کانون | ۰۱ تیر، ۱۴۰۰

به موجب ماده ۳ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ خورشیدی از وکلای محترم دادگستری که واجد شرایط حضور در هیأت عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان هستند، دعوت می شود به منظور انتخاب ۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل هیأت مدیره با در دست داشتن “پروانه وکالت معتبر” از ساعت ۸ الی ۱۵ روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ در محل کانون وکلای دادگستری گلستان واقع در “گرگان. خیابان شهید بهشتی. بهشت ۱۲ نبش کوچه چهارم” حضور بهم رسانند.

عمومی | ۲۹ خرداد، ۱۴۰۰

مصوبه هیأت وزیران درخصوص احتساب سوابق مربوط به اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.