اخبار کانون | ۲۹ اردیبهشت، ۱۳۹۵

دادگاههای تجدیدنظر و حوزه ستادی شوراهای حل اختلاف استان گلستان از تاریخ 1395/3/1 به ساختمان دادگستری کل، واقع در: گرگان، سایت اداری، روبروی تعزیرات حکومتی، انتقال می یابد.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.