عمومی | ۰۲ مرداد، ۱۳۹۵

در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا- در محل اتحادیه تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد:

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.