عمومی | ۰۳ مهر، ۱۳۹۵

قانون مطبوعات را باید یکی از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد. آنچه که به عنوان لایحه رسانه‌های همگانی مطرح است، شاید مهمترین قانون موجود و در دست رسیدگی باشد؛ لذا بررسی آن از ابعاد مختلف هر اندازه هم تکرار شود، مفید خواهد بود.

عمومی | ۰۹ شهریور، ۱۳۹۵

تصويبنامه هيات وزيران در خصوص آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات در جلسات مورخ ١٣٩٥/٠٤/٢٠ و ١٣٩٥/٠٥/١٧ و ١٣٩٥/٠٦/٠٣ تصویب و با شماره ٦٩٢٢٤ مورخ ١٣٩٥/٠٦/٠٨ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.